Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

nazwazdupy
20:58
20:55
4304 991a 390
Reposted frombrumous brumous viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
20:54
20:53
1844 5c5f 390
Reposted frombrumous brumous viasatyrlane satyrlane
20:53
1110 98e5 390
Reposted frombrumous brumous viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
20:52
2666 943d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viasatyrlane satyrlane
20:52
6126 c88e 390
Reposted fromkulamin kulamin viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
20:52
4187 d831 390
Reposted fromursa-major ursa-major viasatyrlane satyrlane
20:52
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
20:52
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
20:51
5681 fb1f 390
Reposted fromidiod idiod viapomruki pomruki
nazwazdupy
20:50
7099 0c48 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viapomruki pomruki

February 06 2019

22:02
2891 0136 390
Reposted fromrawriot rawriot viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:01
6548 3fd0 390

olelov:

Norway, 2013

nazwazdupy
21:59
nazwazdupy
21:56
1941 63f8 390
Reposted fromsavatage savatage viasatyrlane satyrlane
21:53
4644 a853 390
Reposted fromtwice twice viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
21:52
6870 0450 390
Reposted fromursa-major ursa-major viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
21:52
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
21:51
0403 e3ee 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl