Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

nazwazdupy
17:12
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
nazwazdupy
17:12
9129 c4af 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viaeterycznie eterycznie

February 20 2017

nazwazdupy
17:16
14:40
9927 f80b 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialilacwine lilacwine
nazwazdupy
14:36
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaarrives arrives

February 13 2017

nazwazdupy
22:31
1241 fac4 390
Ralph Albert Blakelock
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
nazwazdupy
22:30
1948 2757 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nazwazdupy
22:27
nazwazdupy
22:25

wolverxne: Wooden footpath through dunes at the ocean beach in Portugal

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianonserviam nonserviam
22:25
8086 f0a6 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianonserviam nonserviam
nazwazdupy
22:25
6693 e169 390
Reposted frommisterpeter misterpeter vianonserviam nonserviam
22:25
6592 45cb 390
Reposted fromtwice twice vianonserviam nonserviam
nazwazdupy
22:22
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viawishyouwerehere wishyouwerehere
nazwazdupy
22:21
5287 29b1 390
nazwazdupy
22:20
4675 31f7 390
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold vianonserviam nonserviam
nazwazdupy
22:19
8162 68ab 390
Reposted fromumorusana umorusana viawishlist wishlist
nazwazdupy
22:18
Reposted fromFlau Flau vianonserviam nonserviam
22:18
7022 f055 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianonserviam nonserviam
nazwazdupy
22:17
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
nazwazdupy
22:10
country cat
Reposted fromcats cats viasesja sesja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl