Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

nazwazdupy
00:32
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
00:32
9995 4049 390
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
00:31
nazwazdupy
00:31
4580 bb8f 390
1.
Reposted frompotpants420 potpants420 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nazwazdupy
00:31
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
00:29
6829 07f2 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyrlane satyrlane
00:26
4754 10ac 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nazwazdupy
00:25
5879 d2c6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaemtezmazupe emtezmazupe
00:24
8140 27a9 390

americasgreatoutdoors:

A new day starts at Yellowstone National Park in Wyoming as the moon sets behind a mountain shining with alpenglow. It’s just another magical moment from this remarkable natural treasure. Photo by Jacob W. Frank, National Park Service.

nazwazdupy
00:23
1853 a3bc 390
.
Reposted fromcollageanka collageanka viadumbscream dumbscream
00:23
7068 cd6e 390
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 03 2017

16:32
nazwazdupy
16:31
nazwazdupy
15:48
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nazwazdupy
15:43
nazwazdupy
15:42
nazwazdupy
15:40
Reposted frommyrla myrla viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
15:40
1920 a418 390
Reposted fromsosna sosna viasatyrlane satyrlane
15:38
1214 a779 390

awake-society:

Make your choice

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamendacious mendacious
nazwazdupy
15:37
Reposted fromtojika4 tojika4 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl